Phát triển nhân lực

Tại PVInvest, tất cả CBNV đều có cơ hội phát huy khả năng, nâng cao năng lực của bản thân. Chúng tôi tập trung xây dựng nguồn nhân lực với chính sách đào tạo nhân tài, đãi ngộ và khen thưởng hấp dẫn.

Cơ hội nghề nghiệp

Hiện tại chúng tôi chưa có nhu cầu tuyển dụng. Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin trên trang Web này khi công ty cần tuyển dụng nhân sự mới.