Tin tức

TIỆC TÂN NIÊN 2021

TIỆC TÂN NIÊN 2021

Năm cũ đã qua, năm mới lại đến. Như mọi năm, sau thời gian tận hưởng kỳ nghỉ xuân cùng gia đình, mọi người lại tụ họp đông đủ vào ngày đầu tại công ty 
Chi tiết