Ban lãnh đạo

Ông Lê Minh Tuấn
ban-lanh-dao-01
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Tốt nghiệp Executive MBA, HSB-TUCK, Đại học Dartmouth, Hoa Kỳ.
Là một trong những chủ doanh nghiệp tư nhân đầu tiên tại TP.HCM từ những năm 1980.
Thành viên Tổ chức doanh nhân thế giới ( YPO - WPO ).
Ông Trần Thanh Quốc
ban-lanh-dao-01
THÀNH VIÊN BAN LÃNH ĐẠO
Thương hiệu của công ty là những giá trị được khách hàng cảm nhận và ghi nhận. Thương hiệu nằm trong trái tim, trí óc của khách hàng và sẽ trường tồn nếu chúng ta dày công xây dựng.
Ông Phạm Anh Vũ
ban-lanh-dao-03
THÀNH VIÊN BAN LÃNH ĐẠO
Để đi đến thành công, mỗi người phải biết xây dựng những mục tiêu ý nghĩa trong công việc của mình . Mục tiêu vừa là động lực vừa là định hướng cho con đường bạn sẽ đi. Mục tiêu sẽ giúp chúng ta vượt qua dù trở ngại có lớn đến đâu.
Ông Phan Ngọc Thụy
ban-lanh-dao-01
THÀNH VIÊN BAN LÃNH ĐẠO
Chúng ta cần thiết phải năng động sáng tạo và luôn luôn suy nghĩ, vượt qua những thách thức, để tiếp tục đưa hoạt động Công ty ngày càng phát triển, an toàn và hiệu quả, đóng góp chung cho công cuộc xây dựng kinh tế - xã hội của đất nước.
Ông Vũ Văn Trực
ban-lanh-dao-01
THÀNH VIÊN BAN LÃNH ĐẠO
Mục tiêu của chúng tôi là không chỉ dừng lại ở nơi ăn, chốn ở, mà còn tạo cơ hội cho khách hàng phát triển và mở rộng kinh doanh từ những tiện ích.